Duyuru Tarihi: 18.6.2008

 

Türk Eczacıları Birliği'ne Sanofi Aventis Firması tarafından yapılan bildirimde, 20 Mayıs 2008 tarihi itibariyle piyasaya verilen Lantus Solostar 100 U/ml Subkutan Kullanım İçin Enjeksiyonluk Çözelti’nin, halihazırda piyasada mevcut olan Lantus Optipen 100 IU 5 Enjeksiyonluk Kartuş formu ile aynı olduğu, her iki form arasında etkinlik, saklama koşulları, kullanım dozu ve şekli ile fiyat ve ithalatçı indirim oranları açısından hiçbir fark bulunmadığı, her iki ilacın da birbirinin yerine verilebilir ve kurumlar tarafından geri ödenir olduğu belirtilerek, stoklar tükenene kadar her iki formun da pazarda bir arada bulunmasının söz konusu olacağı ifade edilmektedir.

Tüm üyelerimize duyurulur.