Duyuru Tarihi: 19.10.2012

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Eczacıları Birliğinden Odamıza gelen yazı ile;

Türk Eczacıları Birliğine yapılan bildirimlerde Lantus Solostar 100 IU/ml Subkutan Kullanım için Enjeksiyonluk Çözelti isimli prospektüs bilgisinde yer alan “yedek olarak taşınan kartuşların maksimum 4 hafta süre ile 25 ˚C’nin altındaki oda sıcaklığında direkt ışıktan ve ısıdan korunmak şartıyla saklanabileceği, bu süreden sonra kullanılmayacağı” bilgisi sebebiyle, insülin preparatlarının özellikle düşük dozlarda kullanımın gerekli olduğu çocuk hastalarda kullanılma süresi uzadığından bir süresi uzadığından bir sonraki reçeteleri ile işlem yapılamadığı ve bu hastaların ilaçlarını gerektiği zamanda alamadığı belirtilmişti.

Türk Eczacıları Birliği tarafından İnsilün Preparatlarını içeren reçetelerin karşılanması esnasında prospektüs bilgilerinde yer alan saklama koşulları ve yaş kriterleri sebebiyle yaşanan tereddütlere açıklık getirilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapılmış, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelen yazıda;

“Sistemde kayıtlı verilerinin incelendiği, yalnızca çok az sayıda çocuk hastada kullanım dozuna göre 4 haftalık sürenin aşılmış olduğunun görüldüğü, mevcut eczane provizyon sisteminde bu sürenin ayarlanmasının teknik olarak mümkün olmamasından dolayı ve çok sık karşılaşılmayacak bu durumlarda reçetelerde her bir kartuşun/ kalemin maksimum 4 hafta ile sınırlandırılması amacıyla Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine doz düzeltilmesi için başvurulması gerektiği bildirilmektedir.