Duyuru Tarihi: 23.7.2009

 

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne,
                                       ANKARA

T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan, Sağlık Uygulama Tebliği ve eklerinde düzenlemeler yapan 09.07.2009 tarih, 2009/91 sayılı genelge, 17.07.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Genelge ile Sağlık Uygulama Tebliği eki Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinin (Ek-2) “4.8.Hiperkolestrolemi, hiperlipidemi” maddesinin başlığı, “4.8.Primer ve Ailevi Hiperkolesterolemi” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu düzenleme çok ciddi sıkıntılar yaratmıştır. Birliğimiz tarafından yapılan değerlendirmelere göre;

• Genelgenin yürürlük tarihinden önce çıkarılan hiperkolestrolemi ve/veya hiperlipidemi teşhislerinin bulunduğu raporların yenilenmesi zorunluluğu, zaman kaybı ile birlikte hastanelerde yapılacak tetkik ve tahlillerin maliyeti açısından kamuya yük olacaktır.
• Pek çoğu başka kronik hastalıklara da (kalp rahatsızlığı vs.) sahip olan bu hastalarımız,  uzmanlar tarafından güneşe çıkmama uyarısının yapıldığı bu günlerde, ilaca ulaşmak adına hastanelere gitme ve raporlarını yenileme yada düzelttirme zorunluluğunda bırakılmaktadır.
• Bazı Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri tarafından eski raporlarla ilaç almak isteyen hastalar için bu raporların kullanım raporu olarak değerlendirileceği; yani hastaların aldıkları bu ilaçlar için katılım payı ödemek zorunda oldukları bildirilmektedir. Hastalar bu durumda yüklü miktarda katılım payı ödemek zorunda kalacaklardır.

Ayrıca, 17.07.2009 tarihinden sonra çıkan raporlarda aranan “Primer ve Ailevi Hiperkolesterolemi” teşhisi için tanımlı ICD10 kodu bulunmadığından, meslektaşlarımız bu raporlara istinaden yazılan reçeteleri karşılamak konusunda tereddüt yaşamaktadır.

2009/91 sayılı genelgenin yürürlüğe girdiği 17.07.2009 Cuma günü, Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ne gönderilen yazımızda, raporunda hiperkolestrolemi ve/veya hiperlipidemi teşhisi bulunan hastaların ilaçlarının hasta katılım payından muaf olması hususu bildirilmiş olup, ilgili yazımız ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Gerek yazılı başvurularımız gerekse de Kurum nezdinde yapılan girişimlerimizden herhangi bir sonuç alınamamıştır. Hastalarımızın ve eczacılarımızın mağdur olmaması için Müdürlüğünüzün konuyla ilgili görüşlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilerek konunun çözüme kavuşturulmasını arz ederim.


Saygılarımla,


Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter