Duyuru Tarihi: 4.8.2009 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA,

Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan ve 17.07.2009 tarihinde yürürlüğe giren 2009/91 sayılı Genelge ile Sağlık Uygulama Tebliği eki Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinin (Ek-2) 4.8.Hiperkolestrolemi, hiperlipidemi” maddesinin başlığı, “4.8.Primer ve Ailevi Hiperkolesterolemi” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Bu düzenleme itibariyle, konunun yarattığı sıkıntılar üzerine Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunulmuş, gelişmeler internet sitemizden ve gönderilen Bölge Eczacı Odası yazılarımız ile duyurulmuştur.

Yapılan pek çok görüşme sonucunda;
• Söz konusu uygulamanın temmuz ayında eczaneler tarafından karşılanmış reçeteleri kapsamaması,
• “Primer ve Ailevi Hiperkolesterolemi” ifadesinin aynen aranmasının bilimsel olarak doğru olmamasından dolayı bu ifade yerine daha doğru bir ifade getirilmesi,
• Teşhis için uygun ICD 10 kodu belirlenerek sisteme ilave edilmesi,
konularında Kurumla mutabakata varılmıştır.

Ancak, bu düzenlemeden önce çıkarılan hiperlipidemi ve/veya hiperkolestrolemi teşhisi bulunan raporların süresi sonuna kadar geçerli olması ve bu durumdaki hastaların katılım payından muaf olarak ilaçlarını almaya devam etmeleri görüşümüze, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün de uygun görüş bildirmesine rağmen, henüz bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu  yetkilileriyle bir mutabakat sağlanamamıştır.

Tüm bunların dışında; 2009/91 sayılı genelgenin yürürlüğe girdiği 17.07.2009 tarihinden bugüne kadar karşılanan herhangi bir reçetenin silinmesi ve düzeltilmesi işlemine gerek olmayacaktır. Söz konusu reçeteler karşılandığı şekliyle kuruma fatura edilecek olup,  temmuz ayında karşılanan reçetelerde bu nedenle kesinti yapılması söz konusu olmayacaktır.

Konuyla ilgili bir duyuru yapılana kadar, 01.08.2009 tarihi itibariyle 2009/91 sayılı genelge hükmüne uygun olarak raporlarda “Primer ve Ailevi Hiperkolesterolemi” ifadesinin aranması; teşhiste bu ifadenin yer almaması halinde raporun ilaç kullanım raporu olarak değerlendirilerek hasta katılım paylı olarak sisteme işlenmesi gerekmektedir. Mevcut raporu ile katılım payından muaf olarak ilaç almak istenmesi durumunda, raporda yazılı teşhisin yanına “Primer ve Ailevi Hiperkolesterolemi” ifadesinin eklenerek başhekimlik mührü ve ıslak imza ile onaylanması halinde raporun katılım payından muaf olarak işlenmesi uygun olacaktır.

Birliğimiz tarafından Kurum yetkilileri ile görüşmeler sürdürülmekte olup, konuya ilişkin bir duyuru yapılması halinde tarafınıza bildirilecektir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter