Duyuru Tarihi: 20.6.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Bilindiği gibi, “Majistral Tarife” en son Sağlık Bakanlığı tarafından 15.10.2004 tarihinde güncellenmiş olup, bu güncelleme sonucu oluşturulan 2005 yılı Majistral tarife 30.12.2004 tarihinde yayınlanmıştı.

TEB Merkez Heyetinin uzun süredir yaptığı çalışmalar sonucunda, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından, “Eczanelerden Üretilen İlaçlar İçin Tarife”de yapılacak fiyat düzenlemelerinde kullanılan Majistral Tarife, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre Maliye Bakanlığınca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait yeniden değerleme oranlarına uygun olarak düzenlenerek 19.06.2009 tarihinde yayımlanmıştır.

Yayımlanan tarifeye eklenen “Madde.14: tarife ve eki cetvellerde yazılı bedeller her yıl başında Maliye Bakanlığınca yayımlanan yeniden değerleme oranları eklenerek yeniden yayımlanır” hükmü ile, yeniden değerleme konusunda yaşanan sıkıntı aşılmış ve Majistral tarifenin her yıl güncellenmesi teminat altına alınmıştır.

Yeni tarife, 19.06.2009 tarih ve 005934 sayılı yazımız ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek en kısa zamanda Kurum provizyon sisteminde gerekli güncellemelerin yapılması talep edilmiştir.

Güncellenen tarife, önümüzdeki günlerde Birliğimiz internet sayfasına (www.teb.org.tr) eklenerek meslektaşlarımızın kullanımına sunulacaktır.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter

 


Eczanelerden Üretilen İlaçlar İçin Tarife İçin Tıklayınız