Duyuru Tarihi: 3.12.2013

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Ek Protokolü”   ile birlikte imzalanan “Mutabakat Zaptı” neticesinde;

03.12.2013 tarih ve 28840 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Majistral ilaçlar ile Enjektör bedelleri” ile ilgili kararda;

SGK sözleşmeli eczanelere ödenen eczanelerde üretilen ilaçlar (majistral ilaçlar) ile enjektör bedelleri ile ilgili olarak;

a) Enjektör bedellerinde güncelleme yapılarak 2cc, 5cc, 10cc’lik enjektörlere 15 Kuruş ödenmesine,

b) Majistral tarifede %7,80 artışın uygulanarak güncellenmesine,

26/9/2013 tarihinde karar verildiği ve bu Karar hükmünün yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

İlgili karar ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelere duyurulmasını saygılarımla rica ederim.


Uzm. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter


Resmi Gazete'de yayınlanan Karar metni için tıklayınız.