Duyuru Tarihi: 2.3.2011


Bilginiz olduğu üzere Birliğimiz tarafından “Eczanelerden Üretilen İlaçlar İçin Tarife”de yapılacak fiyat düzenlemelerinde kullanılan Majistral Tarife 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre Maliye Bakanlığınca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait oranlar uygulanarak hazırlanmış ve bu tarife Sağlık Bakanlığınca 17/06/2009 tarihli ve 4099 sayı ile onaylanarak yürürlüğe girmişti.

Majistral tarife güncellendikten sonra, 19.06.2009 tarihinde Provizyon sisteminde gerekli güncellemelerin yapılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilmiş, geçen süre zarfında konuyla ilgili olarak Kurumla yapılan çok sayıda yazışma ve görüşme yapılmıştır.

Aynı konuda Kuruma yapılan 25.01.2011 tarih, 004626 sayılı son başvurumuzun ardından sistemde gerekli düzenlemelerin yapıldığı, konuyla ilgili SUT Değişikliği yayınlanacağı bilgisi alınmış olup, 01.03.2011 tarih, 27861 Sayılı Resmi Gazate’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in 25 inci maddesinde “Sağlık Bakanlığınca 17/6/2009 tarihli ve 4099 sayı ile onaylanarak yürürlüğe giren “Eczanelerde Üretilen İlaçlar İçin Tarife” de yer alan fiyatlar MEDULA- Reçete Provizyon Sisteminde güncellenmiştir. Tarifeyi değiştiren yeni bir düzenleme yapılması halinde yeni tarifenin hangi tarihten itibaren uygulanacağı Kurumca belirlenerek duyurulur.” denilmektedir.

Ancak, Birliğimiz tarafından yapılan kontrolde Medula Eczane Provizyon sisteminde henüz güncelleme işlemi yapılmadığının tespit edilmesi üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumu ile görüşülmüş ve yapılan güncellemenin gün içerisinde işleme alınacağı bilgisi alınmıştır.

Tüm üyelerimizin bilgisine sunar, bugün (01.03.2011) majistral reçete karşılanırken bu hususa dikkat edilmesini önemle rica ederiz.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti