Duyuru Tarihi: 19.9.2008

 

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 15.09.2008 tarih, 13993 sayılı Genelge yazımız ekinde iletilmektedir. Buna göre;

25.05.2007 tarih ve 26532 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 15.06.2007 tarihinde yürürlüğe giren Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği kapsamındaki hak sahiplerinin reçeteli ilaçlarının eczanelerden teminine ilişkin esasları belirlemek üzere Maliye Bakanlığı ile Birliğimiz arasında 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni protokolün hazırlık çalışmaları yürütülmekte olup, Tebliğ kapsamındaki hak sahiplerinin reçeteli ilaçlarının kurumlarla anlaşmalı eczanelerden temininde aksaklık yaşanmaması için yeni protokol imzalanıp yürürlüğe girinceye ve bu protokol kapsamında kurumlarla yeni anlaşmalar yapılıncaya kadar aşağıda belirtilen yeni iskonto oranlarının dikkate alınması ve reçetelerle faturaların kabul edilerek ödemelerde söz konusu oranların uygulanması gerekmektedir.

Eczacılar tarafından indirim oranları aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:

01.09.2008 tarihinden itibaren eczacı indirimi, 2007 yılı satış hâsılatı (KDV hariç);

350.000 YTL’ye kadar olan eczaneler tarafından % 0,5,

350.001-600.000 YTL arasında olan eczaneler tarafından %1,

600.001-900.000 YTL arasında olan eczaneler tarafından %1,5,

900.001YTL üzerinde olan eczaneler tarafından %2.

Yeni açılan ve 2007 yılı hâsılatı olmayan eczaneler için en düşük indirim oranı uygulanır.

Bu Genelge 01.09.2008 tarihinden – 31.12.2008 tarihine kadar geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER

Genel Sekreter

Eki: 1


Ek-1