Duyuru Tarihi: 13.12.2007

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

 

T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 06.12.2007 tarih 24560 sayılı, 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi Sıra No:13, ekte iletilmekte olup, Genel bütçeli idareler ile özel bütçeli idarelerin, “01-Personel Giderleri” ve “02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” ekonomik kodlarından yapacakları harcamalar ile yıl sonu işlemlerinde uymaları gereken esaslardan;
3-Bütçelerin tüm ekonomik kodlarından yapılmış olan giderlere ilişkin ödeme emri belgeleri, herhangi bir geciktirmeye meydan verilmeksizin kurumların harcama birimleri tarafından en geç 25.12.2007 tarihi mesai bitimine kadar ilgili muhasebe birimlerine ulaştırılacağı, bu tarihten sonra hiçbir ödeme emri belgesinin işleme konulmayacağı, 20.21.22.23 Aralık günlerinin bayram tatiline denk geldiği de dikkate alınarak, bayramdan sonraki günlere ödeme emri belgesi bırakılmamasına azami gayret gösterilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bu doğrultuda, meslektaşlarımızın bedelini Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerinden tahsil ettikleri reçetelere ilişkin faturalarını, 14.12.2007 tarihi itibariyle ilgili kurumlara teslim etmeleri uygun olacaktır.

Konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesi için gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Sertaç ÖZMEN
Genel Sekreter

Eki:2

 

Ek Dosya İçin Tıklayınız..