Duyuru Tarihi: 18.8.2008

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 15.08.2008 tarih, 12138 sayılı Genelge yazımız ekinde iletilmekte olup, 15.08.2008 tarihinde yürürlüğe girmektedir. Buna göre;


25/5/2007 tarihli ve 26532 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 15/6/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nde aşağıda belirtilen değişikliklerin yapılmasının gerekli görüldüğü bildirilmektedir.


Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER

Genel Sekreter

Eki: 4

Ek-1