Duyuru Tarihi: 31.10.2007

 


 

              BÖLGE ECZACI ODASI

           YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

                                                                      

            
      T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 31.10.2007 tarih 20796 sayılı “2007 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA GENELGESİ” (Sıra No:12) ile,

 

- 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan idarelerin tedavi ve ilaç giderleri ile ilgili olarak hak sahiplerinin Maliye Bakanlığına ulaşan muhtelif taleplerinde ödemelerde bazı aksaklıkların yaşandığı ifade edilmekte olduğundan, aşağıdaki açıklamaların yapılmasının gerekli görüldüğü;

 

- Bilindiği üzere, idarelerin 2007 yılına ait tedavi ve ilaç giderlerinin karşılanması amacıyla, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 11 inci maddesinin (f) fıkrası ile genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel b