Duyuru Tarihi: 25.2.2012

 

Medula Eczane Provizyon Sisteminde yayımlanan duyuru ile, sistemde 25.02.2012 Cumartesi günü (bugün) 21.30’dan itibaren 6 saat boyunca reçete girişi yapılamayacağı duyurulmuştur. SGK tarafından yayımlanan duyuru metni ekte yer almaktadır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunulur. 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 


DUYURU

Tarih : 23.02.2012

Konu : MEDULA ECZANE HİZMET KESİNTİSİ

Açıklama : Sistem bakım çalışması nedeniyle 25/02/2012 tarihinde akşam 21.30 dan itibaren Medula Eczane sisteminde reçete girişi yaklaşık 6 saat boyunca yapılamayacaktır. Uygulamanın ilaç ve muayene görme servisleri çalışmaya devam edecektir. Bu süre içerisinde sözleşmeli eczaneler tarafından Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.1.3.B maddesi doğrultusunda eczanelere başvuran kişilere hizmet verilmeye devam edilmesi gerekmektedir. Tüm eczacılarımızın dikkatine önemle duyurulur. 


Sağlık Uygulama Tebliği’nin 3.1.3.B- MEDULA sisteminden kaynaklanan nedenlerle provizyon alınamaması başlıklı maddesinde; “ (1) Kurum Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile tevsik edilmesi kaydıyla MEDULA sisteminden kaynaklanan arıza nedeniyle hasta takip numarasının alınamadığı süre zarfında Kurum sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olduğunu yazılı olarak beyan etmek veya belgelemek suretiyle müracaat eden kişilerin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanır. Daha sonra yapılan sorgulama sonucu bu kişilerin müstahak olmadığının tespit edilmesi halinde,tedaviye ait fatura bedeli ilgili sağlık kurumuna/ kuruluşuna ödenerek gerekli yasal işlemler Kurumca yürütülür.” hükmü,
Ayrıca yine Sağlık Uygulama Tebliği’nin 9.2.1. maddesinde “.....Ayrıca kurumdan kaynaklanan sebeplerden dolayı elektronik ortamda kuruma fatura edilemeyen sağlık hizmet bedellerinin manuel olarak fatura edilebileceği” hükmü yer almaktadır.