Duyuru Tarihi: 27.12.2011


Bugün sabah itibariyle, eczacı odalarımız ve eczacılarımız tarafından Birliğimize yapılan bildirimlerde, Yeşil Kartlı hastalara ait reçetelerin Medula Eczane Provizyon Sistemi'ne kaydı esnasında sistemin söz konusu reçeteleri Yeşil Kart'ın SGK'ya devrolacağı 01.01.2012 tarihten önce SGK B grubu reçetelerinin içerisine kaydettiği bilgisinin verilmesi üzerine, konu hakkında SGK ile görüşülerek, sorun aktarılmıştır.

Kurum, sorunun sistemde yapılan güncellemeden kaynaklandığı bilgisini vererek, sorunun giderildiği ve Yeşil Kartlı hastalara ait reçetelerin eskiden olduğu gibi Yeşil Kart bölümüne aktarıldığını belirtmiş olup, daha önceden hatalı olarak SGK B grubu reçetelerinin içinde görünen yeşil kart reçetelerinin ise 'Kaydet' butonuna basılarak hatanın düzeltildiğini bildirmiştir.

Tüm bu işlemlere rağmen hatanın giderilemediği durumlarda, Yeşil Kartlı hastaların Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine yönlendirilmesi gerekmektedir.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ