Duyuru Tarihi: 30.1.2014

 

Değerli Meslektaşlarımız,

29.01.2014 Çarşamba günü (dün) sabah itibariyle, Medula eczane ekranında, “Hastanın onayını alıp, 'Hasta ilaçlarının/raporlarının/muayene kayıtlarının görüntülenmesini kabul ediyor' seçeneğini işaretlemeden sorgulama yapamazsınız.” mesajının yer aldığı bir düzenleme yapılmıştır.

Daha önce meydana gelen ve Birliğimizin de bilgisi dahilinde olan bir olayda, bir eczacı tarafından paylaşılan hastaya ait bir raporun, alan kişi tarafından bir davada delil olarak kullanılması üzerine, mağdurun eczacı aleyhine ve SGK nezdinde yapmış olduğu yargısal girişimlerin sonucunda; hasta ile ilgili bilgilerin hastanın rızası olmadan görülmesinin, kişisel gizliliğin korunması ilkelerine aykırı olduğu yönünde karar alındığından, bu tür bir düzenlemeye gidilmiştir.

Merkez Heyetimiz konu hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ile görüşme yapmış ve bu uygulamanın kaldırılarak, eczacılar açısından yeni bürokrasi oluşturmayacak bir yöntem geliştirilmesi önerilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri, dün sabah saatlerinde Medula ekranında çıkmaya başlayan mesajın yakın zamanda kaldırılacağı bilgisini vermiştir.

Ancak, hastalara ait bilgilerin kesinlikle 3.şahıslarla paylaşılmaması, ortaya çıkabilecek hukuki sonuçların eczacı aleyhine sonuçlanmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi için gereğini rica ederiz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 
MERKEZ HEYETİ