Duyuru Tarihi: 4.3.2010

 

01.03.2010 tarihinden itibaren devreye alınan Medula-Reçete Provizyon Sistemi ile ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, sözleşmeli eczanelerin giriş yapabildiği şifreli ekranda sistem uygulamaları ile ilgili olarak yayımlanan genel duyurular tarih sırasına göre aşağıda yer almaktadır.
 
Üyelerimizin bilgisine sunulur.

1) Konu: Deneme Sicilleri
Tarih:22.01.2010
Açıklama: 4/a sigortalı (s.s.k.) kapsam türünde, 11111111111=çalışan , 222222222222=emekli deneme sicilleri olarak kullanabilirsiniz. iyi çalışmalar...

2) Konu: 1. Basamak Tesis Kodları
Tarih: 01.03.2010
Açıklama: 1. basamak tesis kodlarını aramadan doğrudan şu kodlar ile giriş yapınız, örneğin ankara ili için; 19060001-sağlık ocağı, 11069900: belediye poliklinikleri, 11069901: kurum poliklinikleri, 11069902: huzurevleri, 11069903: işyeri hekimi, 11069904: aile hekimi diğer iller için sözkonusu kodların ilk 3 ve 4. hanelerini il trafik kodu ile değiştirerek giriniz.

3) Konu: Kaydı Olmayan Doktorlar
Tarih: 01.03.2010
Açıklama: 1. basamak sağlık tesislerinde çalışan doktorların bilgilerini arama yapmadan uygulama üzerinden manuel giriniz. tsk hastanelerinde çalışan doktorların bilgilerini de arama yapmadan uygulama üzerinden manuel giriniz. sağlık bakanlığı 2. ve 3. basamak sağlık tesisleri, üniversite hastaneleri ve özel 2. basamak sağlık tesislerinde çalışan doktorların mutlaka medula sisteminde kayıtlı olması gerekir aksi takdirde reçete kaydedilemez. bulunamayan doktor kayıtlarının tamamlanması için ilgili sağlık tesisi ile lütfen irtibata geçiniz.

4) Konu: Yeşil Kart Reçeteleri
Tarih: 01.03.2010
Açıklama : yeşil kart reçetelerini eski eczane uygulamasından kaydetmeniz gerekmektedir.

5) Konu: Karekodlu Reçete İşlemleri
Tarih: 02.03.2010
Açıklama : karekodlu ilaç reçete giriş ekranında barkod alanına okutulduğunda uygulama, karekodlu reçete kutucuğunu otomatik işaretlemektedir. karekodlu reçete işlemleri kullanım kılavuzunda detaylıca açıklanmıştır, lütfen okuyunuz.

6) Konu: 1 mart öncesi düzenlenmiş raporlarda doktor kontrolü yoktur
Tarih: 02.03.2010
Açıklama : 1 mart öncesi düzenlenmiş raporlarda doktor kontrolü olmayıp, doktorun bilgilerini (doktor tescil no. alanını boş bırakarak, tescil no ya da diploma no hangisi var ise bilgisini diploma no alanına giriş yaparak) manuel girerek raporu kaydediniz. lütfen reçete sahibini yeniden rapor düzenlettirmesi için yönlendirmeyiniz.

7) Konu: Doktor Kayıtları
Tarih: 03.03.2010
Açıklama : 1. basamak sağlık tesislerinde ve tsk 1.-2.-3. basamak sağlık tesislerinde çalışan doktorların bilgilerini tescil no, ad veya soyad ile arama yapmadan mutlaka uygulama üzerinden diploma no, ad, soyad ve branş alanlarına manuel giriniz.


8) Konu: Doktor Kayıtları
Tarih: 03.03.2010
Açıklama: Sağlık bakanlığı 2. ve 3. basamak sağlık tesisleri, üniversite hastaneler