Duyuru Tarihi: 18.12.2015

Medula Eczane Provizyon Sistemine erişimde yaşanan sorun nedeniyle, kesinti süresince karşılanan reçeteler için

 

SUT’nin “1.7.2 - MEDULA sisteminden kaynaklanan nedenlerle provizyon alınamaması” başlığı altında yer verilen;

(1)          Kurum Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile tevsik edilmesi kaydıyla MEDULA sisteminden kaynaklanan arıza nedeniyle hasta takip numarasının alınamadığı süre zarfında Kurum sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olduğunu yazılı olarak beyan etmek veya belgelemek suretiyle müracaat eden kişilerin sağlık hizmetleri Kurumca karşılanır. Daha sonra yapılan sorgulama sonucu bu kişilerin müstahak olmadığının tespit edilmesi halinde, tedaviye ait fatura bedeli ilgili sağlık kurumuna/kuruluşuna ödenerek gerekli yasal işlemler Kurumca yürütülür.” hükmü gereğince Kuruma manuel fatura kesilebilecektir.

 

Kurum’dan alınan bilgiye göre konu hakkındaki duyuru, Kurumun kendisi tarafından Medula’ya erişim sağlandığı zaman yayınlanacaktır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ