Duyuru Tarihi: 13.10.2008

MEDULA TAKİP NUMARASI HAKKINDA

Bilindiği gibi, 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliğinin yayımlandığı tarihten itibaren,  Tebliğde yer alan ve uygulamada aksaklıklara yol açacak düzenlemelerle ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu ile görüşmeler yapılmış ve açıklığa kavuşturulan konular önceki duyurularımızla üyelerimize bildirilmişti.

Son olarak, meslektaşlarımızın ve hastaların mağduriyetlerine yol açan,  reçetelerde medula takip numarasının aranması uygulaması ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmelerin ardından, Kurum tarafından, reçetelerde medula ya da protokol numaralarından herhangi birinin bulunmasının yeterli olduğu, her reçetede mutlaka medula takip numarasının bulunmasının zorunlu tutulmayacağı,

Ayrıca, 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği’nin yürürlük tarihi olan 01.10.2008 tarihinden önce çıkarılmış olan raporların, çıkarıldığı tarihte yürürlükte bulunan SUT hükümlerine uygun olması kaydıyla, süresi sonuna kadar geçerli olacağı bilgisi alınmıştır.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti