Duyuru Tarihi: 4.3.2011


BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlaç fiyat düşüşü ve KKİ artışı düzenlemelerinden etkilenen ilaçların stok zararının ilaç firmalarınca telafi edilmesi için, eczane paket programları üzerinden İTS’ye yapılan stok zararı bildirimlerine ait veriler, firma bazında listeler haline getirilerek, Fiyat Farkı Faturası ekinde meslektaşlarımız tarafından, stok zararının geri ödenmesi için seçilmiş olan depo/koop şubesine teslim edilmiştir.

Bazı ecza depoları ve kooperatifler tarafından, fiyat farkı faturasındaki tutarların eczanelerin ekstrelerine yansıtıldığı, bazı depo ve kooperatiflerin ise bu işlemi henüz gerçekleştirilmediği bilinmektedir.

Meslektaşlarımızın, kesmiş oldukları fiyat farkı faturasında yer alan tutarın, Mart ayında yapacakları hesap kapatma işlemleri sırasında depoya/kooperatife olan borçlarından düşülmesi için gerekli işlemleri yapmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda, meslektaşlarımızın, depo/koop. şubesine kesmiş oldukları fiyat farkı faturasında yer alan tutar ile ilgili olarak, uyguladıkları ödeme türüne göre;

- Peşin çalışıyor ise yapacağı ödeme tutarından doğrudan düşerek,

- Vadeli (çek, senet gibi) çalışıyor ise vereceği vadeli ödeme evrakından düşerek,

fiyat farkı faturası ile ilgili mahsuplaşma işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konu hakkında üyelerinizin ivedilikle bilgilendirilmesini rica ederim.

 

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL

Genel Sekreter