Duyuru Tarihi: 19.6.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,


Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli ikinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarında hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payının 02.06.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 TL olarak uygulanacağı bildirilmiş, provizyon sistemi de bu uygulama değişikliğine uygun olarak aynı tarih itibariyle düzenlenmiştir. 2008 Yılı Maliye Bakanlığı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği kapsamındaki kişiler için tahsil edilecek muayene katılım paylarında bir değişiklik söz konusu olmamıştır.

Provizyon sistemi muayene katılım payı olarak “2 TL” tahsil edecek şekilde düzenlendiğinden, konuya açıklık getirilmesi talebiyle Birliğimiz tarafından T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne 05.06.2009 tarih, 005795 sayılı yazımız ile başvuruda bulunulmuş ve internet sitemizden üyelerimize duyurulmuştur.

Söz konusu başvurumuza herhangi bir yanıt gelmemesi üzerine Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile 18.06.2009 (dün )yapılan görüşmede, Danıştay kararının Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine açılan dava sonucu alındığı, Maliye Bakanlığı aleyhine açılan davanın henüz sonuçlanmadığı belirtilmiş; 2008 Yılı Maliye Bakanlığı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği kapsamındaki kişiler için Tebliğ ile belirlenen katılım paylarının tutarlarında bir değişiklik yapılmadığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile görüşülerek provizyon sistemindeki uygulamanın Maliye Bakanlığı açısından düzeltileceği ifade edilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulması için gereğini rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter