Duyuru Tarihi: 8.10.2009


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
 
Bilindiği gibi, SGK Provizyon Sisteminde, Sağlık Uygulama Tebliği ve Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği hükümleri gereğince, sigortalı ve hak sahiplerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında oldukları muayeneler için ödemeleri gereken muayene katılım payı ile ilgili olarak, geçmişe dönük muayene katılım payının, kişinin eczaneye ilk müracaatında eczane aracılığı ile tahsili uygulaması yapılmakta idi.

Söz konusu uygulamada, eczacılarımız ve vatandaşlarımız açısından yaşanan sorun ve sıkıntılar, 06.10.2009 tarihinde yapılan görüşmede Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Çelik’e aktarılarak bu uygulamanın sonlandırılması talebimiz sunuldu.

Talebimizin olumlu olarak değerlendirilmesi sonucunda, Sayın Bakan tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına verilen talimat ile yapılan düzenleme gereğince, 07.10.2009 (bugün) yayımlanan SGK Provizyon Sistemi 6.9 Versiyonunda, 1 Ekim 2009 tarihi öncesine ait olan geçmişe dönük muayene katılım payı tahsili uygulaması durduruldu. Kurum tarafından, geçmişe dönük muayene ücreti tahsilatının, hastaların birikmiş muayene ücretleri yüzünden reçetelerini almasına engel olan yönüne bir çözüm üretilinceye kadar gerçekleştirilmeyeceği ifade edildi.

Muayene katılım paylarının eczaneler aracılığıyla tahsil edilmesi uygulamasına Türk Eczacıları Birliği olarak karşı olduğumuzu ve 18.09.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinin yürürlüğe girdiği 01.10.2009 tarihinde Danıştayda açılan dava ile gerekli hukuki işlemlerin sürdürüldüğünü ve konunun takipçisi olduğumuzu hatırlatarak, bilgilerinize sunar ve üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter