Duyuru Tarihi: 9.10.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


İlgi: 07.10.2009 tarih 36.A.00.07281 sayılı yazımız


İlgi yazımız ile, geçmişe dönük muayene ücretinin eczanelerden tahsil edilmesi uygulaması ile ilgili olarak, 06.10.2009 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ile yapılan görüşme sonucunda yapılan düzenleme ile, SGK Provizyon Sistemi 6.9 Versiyonunda, 1 Ekim 2009 tarihi öncesine ait olan geçmişe dönük muayene katılım payı tahsili uygulamasının durdurulduğu ve Kurum tarafından, geçmişe dönük muayene ücreti tahsilatının, hastaların birikmiş muayene ücretleri yüzünden reçetelerini almasına engel olan yönüne bir çözüm üretilinceye kadar gerçekleştirilmeyeceğinin bildirildiği duyurulmuştu.


Sosyal Güvenlik Kurumu Provizyon Sisteminin 08.10.2009 tarihinde (bugün) yürürlüğe giren 7.0 versiyonunda, geçmişe yönelik muayene katılım paylarının toplu olarak veya aylık olarak tahsil edilmesine olanak sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Bununla ilgili olarak Kurum tarafından yayımlanan sistem mesajı aşağıda yer almaktadır.


Bu uygulama, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, herhangi bir şekilde Türk Eczacıları Birliği’nin görüş ve önerisi alınmadan başlatılmıştır. Uygulamanın eczaneler ve hastalar üzerindeki etkilerinin izlenerek, yapılan düzenleme hakkındaki görüş ve eleştirilerinizin Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilmek üzere Birliğimize ve teb@teb.org.tr adresine bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla,

 

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter


7.0 Sistem Mesajı

MEDULA’nın yeni versiyona geçişinden kaynaklanan ve sağlık sunucularının geçmişe yönelik takip almaları nedeniyle bugüne kadar tahsil edilemeyen katılım paylarının tamamı hesaplanmıştır.

Eczane Provizyon Sisteminde görülecek olan muayene katılım payı tutarlarının hak sahipleri ile paylaşılması, çıktı olarak dökümün verilmesi ve istenilmesi halinde tamamının tahsili mümkündür. Tutarın yüksek olması ve hak sahibi tarafından istenilmesi hallinde cari döneme ait katılım payı ile birlikte en eski aya ait muayene katılım payının tahsilatı yapılacaktır. Kalan miktar ise daha sonraki reçetelerde aynı şekilde ve aylık olarak tahsil edilecektir.

Bu mesajın hak sahibi ile paylaşılarak bilgi verilmesi ve karşılaşılan konulara ilişkin muayenekatilim@sgk.gov.tr adresine mail gönderilmesi sorunları en aza indirecektir.