Duyuru Tarihi: 3.2.2014

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize T.C. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Metaveri ve Standartlar Daire Başkanlığı tarafından gönderilen 14.01.2014 tarih ve 257-07 sayılı yazı ile;

NACE Ekonomik Faaliyet Sınıflamasının, ekonomik alandaki verilerin uluslararası karşılaştırılabilirliğini sağlamak amacıyla Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından oluşturulduğu, diğer taraftan, kurum ve kuruluşların uluslararası sınıflamalara geçişini sağlamak ve aynı zamanda kurumsal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için NACE Rev.2’ye dayalı olarak 6 basamaklı ekonomik faaliyet sınıflamasının kurumların katkılarıyla oluşturulduğu ve 2012 yılından itibaren kullanıma açıldığı,

Söz konusu sınıflamanın ihtiyaçlar doğrultusunda her yıl düzenli olarak gözde geçirildiği, bu kapsamda, kasım ayı içerisinde çalışma grubunda yer alan kurum ve kuruluşlarla yapılan toplantılar neticesinde “NACE Rev.2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasının 2013”de güncellendiği, söz konusu sınıflamanın güncellenmiş 2014 versiyonunun, 1 Ocak 2014 tarihinde Kurumun internet sayfasında yayınlandığı bildirilmektedir.

Türkiye İstatistik Sisteminde yer alan tüm verilerin karşılaştırılabilirliğinin ve uluslararası standartlarda veri üretilmesinin sağlanması, aynı dilin konuşulması, ortak standartların yakalanması, veri toplama maliyetlerinin azaltılmasını temin eden önemli başlıklardan biri olan 4 basamaklı orijinal NACE Rev.2 ya da NACE Rev.2-Altılı ekonomik faaliyet sınıflamaları altında yer alan,

“47.73             Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti
47.73.01          Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda insan sağlığına yönelik eczacılık ürünlerinin perakende ticareti
47.73.02          Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hayvan sağlığına yönelik ilaç, aşı, vb.  ürünlerin  perakende ticareti “

kodlarının kullanılması gerektiği belirtilmektedir.

T.C. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Metaveri ve Standartlar Daire Başkanlığından gelen yazı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


Kurum'dan gelen yazı için tıklayınız.