Duyuru Tarihi: 16.11.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 06.11.2009 tarih, 075783 sayılı yazı ekinde, normal reçete ile verilecek izlemeye tabi ilaçlar kapsamına alınmış olan GERALGİNE PLUS TABLET (300 mg parasetamol+30 mg kodein fosfat) isimli ilaca ilişkin 14.10.2009 tarih, 2009/66 sayılı Genelge iletilmektedir.

Formülü ve kontrole tabi madde içermesi nedeniyle GERALGİNE PLUS TABLET isimli ilacın normal reçete ile verilmesi gerekmekte olup, elden yapılan satışlarında reçete kayıt defterine kayıtlarının yapılması ve reçetelerin eczanelerde saklanması zorunludur. Sosyal Güvenlik Kurumu provizyon sisteminden onay alınarak karşılanan reçetelerin provizyon sisteminden alınan dökümlerinin ise bilgisayar çıktısı olarak veya dijital ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter


Eki: 2


Ek Dosya İçin Tıklayınız