Duyuru Tarihi: 7.10.2008

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Birliğimize Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden gelen 11.09.2008 tarih, 056098 sayılı yazı ile “Normal Reçete ile Verilecek Kontrole Tabi İlaçlar” kapsamına alınan, etken madde olarak sadece Ephedrine ve Pseudoephedrine ile tuzlarını tek başına içeren ilaçların bulunduğu reçetelerin fotokopilerinin istenmesi ile ilgili olarak;

Sosyal Güvenlik Kurumu provizyon sisteminin, eczaneler tarafından söz konusu ilaçlara ait reçetelerle ilgili bilgileri ihtiva eden listelere dijital ortamda ulaşılabilecek şekilde düzenlenmesine ve ayrıca Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğin “Eczanelerde Tutulması Zorunlu Defterler” başlıklı 36. maddesinde, dijital kayıtların değerlendirmeye alınması yönünde gerekli değişikliğin yapılmasına paralel, Bakanlık tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen yazılar ile eczanelerden talep edilen bilgi ve belgelerin 01.01.2009 tarihinden itibaren ileriye dönük olarak istenilmesinin uygun olacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter


Eki: 1


Ek-1