Duyuru Tarihi: 12.7.2018

Türk Eczacıları Birliği tarafından 01.07.2018-31.12.2018 dönemi için Oda ve Yardımlaşma Sandığı Aidatları belirlenmiştir. Buna göre;

Kamuda Çalışmayan Eczacılar için; 58,97 TL

Kamuda Çalışan Eczacılarımız için; 29,49 TL

olarak tahsil edilecektir.

Yardımlaşma Sandığı Giriş ve Yıllık Aidatı;

Giriş Aidatı: Kamuda Çalışmayan Eczacılar için; 176,91 TL

Kamu Eczacısı için; 88,46 TL

Yıllık Aidatı: Kamuda Çalışmayan Eczacılar için; 176,91 TL

Kamu Eczacısı için; 88,46 TL

Her türlü tabii afetlerde zarar gören meslektaşlarımızın felaketin hemen sonrasında yapılacak yardıma kaynak olması amacıyla alınan afet fonu katkı paylarının “Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Afet Fonu Hesabı'na yatırılması hususunda Türk Eczacıları Birliği 39.Olağan Büyük Kongresi'nde karar alınmıştır.
39.Olağan Büyük Kongre'de afet fonu katkı payının oda aidatı kadar alınması kararlaştırılmıştır.

01.07.2018 - 31.12.2018 döneminde:

Afet Fonu : 58,97 TL.

Konu ile ilgili Türk Eczacıları Birliği tarafından gelen yazı ekte yer almakta olup, meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Ek dosya için tıklayınız.