Duyuru Tarihi: 27.2.2010

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan 25.02.2010 tarihli “Karekodlu İlaçların Ödenmesine İlişkin Duyuru” ile, karekodlu ilaçların İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınarak bedelinin ödenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak usul ve esasların bildirildiği 2010/11 sayılı Genelge ile ilgili olarak;  ilaç firmaları tarafından Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş karekodlu ilaçlar üzerine Yönetmeliğe aykırı bir şekilde sürşarj etiketi uygulanması veya fiyat kupürü şeklinde etiket yapıştırılması (hatta bu etiketlerin yapıştırılmak üzere eczanelere dağıtılması) suretiyle İlaç Takip Sistemi üzerinden Kuruma fatura edilmesi gereken ilaçların kesilerek bedellerinin ödenecek hale getirilmeye çalışıldığı yönünde bilgilerin intikal etmesi nedeniyle, Genelgenin (2.5) ve (2.6) numaralı maddelerinde tarif edilen ürünlerin (dış ambalajında karekod bulunan, fiyat kupürsüz veya kupürü belirlenen şekilde iptal edilmiş ilaçlar) yalnızca İTS’den onay alınarak Kuruma fatura edilebileceğinin, bu ürünlerin karekodları veya barkodları kesilerek reçete ekinde gönderilmesi veya bu ürünler üzerine firmalar tarafından sürşarj veya etiketleme yapılması sonrasında kesilerek reçeteye eklenmesi halinde bu ilaçların bedelinin Kurum tarafından ödenmeyeceğinin bir kez daha hatırlatılması ihtiyacının doğduğu ifade edilmiştir.

 

Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, 2010/11 Sayılı Genelgesinin yayımlanmasının hemen ardından, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetimizin yaptığı değerlendirme sonucunda aldığı karar ile, UZERINDE FIYAT KUPÜRÜ YADA FİYAT BİLGİSİ BULUNMAYAN SADECE KAREKOD VE BARKOD BULUNAN URUNLERIN bedellerinin ödenmeyeceği bilgisinden hareketle, bu ilaçların eczaneler tarafından hiçbir şekilde karşılanmaması, ecza depolarından bu şekilde gelmiş olan ilaçlar varsa derhal depoya iade edilmesi ve depolardan bu tür ilaçların hiçbir şekilde alınmaması 02.02.2010 tarihli ve duyurumuz ve EKİ TABLO ile duyurulmuş, bu tarih sonrasında yapılan tüm duyurularımızda da bu konu vurgulanmıştır.

Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan 25.02.2010 tarihli duyurunun ardından, üyelerimiz tarafından Birliğimize yapılan çok sayıda başvurudan ve bildirimden, UZERINDE FIYAT KUPÜRÜ YADA FİYAT BİLGİSİ BULUNMAYAN SADECE KAREKOD VE BARKOD BULUNAN URUNLER ile ilgili olarak, firma temsilcileri ve depo satış elemanları tarafından bu ürünler için hazırlanan etiketlerin ambalaja yapıştırılması suretiyle ödenebilir hale getirildiği şeklinde yanlış bilgilendirmeler yapıldığı,  bu tür ürünlerin depolar aracılığıyla veya doğrudan eczanelere ulaştırıldığı ve eczanelerin de bu şekilde karşıladıkları ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura ettikleri anlaşılmaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 25.02.2010 duyurusunda da bildirildiği üzere, belirtilen durumdaki ilaç bedellerinin ödenmemesi söz konusu olduğundan,


-          Eczanelerin stoklarında bu tür ürünler var ise DERHAL ecza depolarına iade etmeleri,
-          Bu ilaçların bedellerinin depolara ve dolayısıyla ilaç firmalarına ödenmemesi gerektiğinden, bu tip ürünleri karşılayarak hastalarına vermiş ve Kuruma fatura etmiş olan meslektaşlarımızın Birliğimiz tarafından ikinci bir duyuru yapılana kadar, ecza depolarına ödeme yapmamaları,
-