Duyuru Tarihi: 11.8.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA,

İlgi: 30.07.2009 tarih 36.A.00.006408 sayılı yazımız.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan ve 17.07.2009 tarihinde yürürlüğe giren 2009/91 sayılı Genelge ile Sağlık Uygulama Tebliği eki Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinin (Ek-2) 4.8.Hiperkolestrolemi, hiperlipidemi” maddesinin başlığı, “4.8.Primer ve Ailevi Hiperkolesterolemi” şeklinde yeniden düzenlenmesinin yarattığı sıkıntılar üzerine Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nezdinde bulunulan girişimler sonunda varılan son durum ilgi yazımız ile duyurularak; 

- Söz konusu uygulamanın temmuz ayında eczaneler tarafından karşılanmış reçeteleri kapsamaması,
- “Primer ve Ailevi Hiperkolesterolemi” ifadesinin aynen aranmasının bilimsel olarak doğru olmamasından dolayı bu ifade yerine daha doğru bir ifade getirilmesi,
- Teşhis için uygun ICD 10 kodu belirlenerek sisteme ilave edilmesi,

konularında Kurumla mutabakata varıldığı belirtilmiş, ayrıca bu tarihten önce çıkmış olan raporların mevcut halleri ile süresi sonuna kadar geçerli olması ya da uygulamanın 17.07.2009 tarihi öncesi şekliyle sürdürülmesi konusundaki taleplerimiz de iletildiği belirtilmişti.

Yine aynı yazımızla 2009/91 sayılı genelgenin yürürlüğe girdiği 17.07.2009 tarihinden bugüne kadar karşılanan herhangi bir reçetenin silinmesi ve düzeltilmesi işlemine gerek olmadığı, söz konusu reçetelerin karşılandığı şekliyle kuruma fatura edilmesi,  temmuz ayında karşılanan reçetelerde bu nedenle kesinti yapılmasının söz konusu olmadığı bildirilmişti.

Ancak, kurum taşra teşkilatı tarafından, üyelerimize ve Bölge Eczacı Odalarına konu hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından resmi bir duyuru yapılmadan, yukarıda belirtilen türde bir uygulama yapılmasının söz konusu olamayacağı ifade edildiğinden; meslektaşlarımız arasında konuya ilişkin tereddüt oluşmuş olup, odalarımıza ve Birliğimize konuya ilişkin çok sayıda soru yöneltilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, resmi duyurunun yapılmamış olmasının ilgide kayıtlı yazımızda duyurulan mutabakatın dışında bir Kurum görüşünün oluşmasından değil, tüm taleplerimizin değerlendirilerek konuya kalıcı bir çözüm getirilmek için yapılan çalışmadan kaynaklandığı ve bu doğrultuda hazırlanan SUT değişikliğinin önümüzdeki birkaç gün içerisinde yayınlanacağı bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter