Duyuru Tarihi: 2.1.2009

 

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Bilindiği gibi 10.09.2008 tarihinde, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında 09/07/2008 tarihinde imzalanarak 01/07/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol’e esas olmak üzere Ek Protokol imzalanmıştır.

Ek Protokolün 9 uncu maddesi hükmü; “Protokol 01.07.2009 tarihine kadar geçerlidir. Ancak yukarıdaki Madde (3,4)’te tanımlanan EK–1 mutabakat metninde düzenlenen ıskontolarla ilgili çalışmalar Ekim 2008 tarihinde başlatılarak 31/12/2008 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır. Bu konuda çözüm bulunamaması halinde mevcut protokol ve sözleşmeler 01.02.2009 tarihi itibariyle feshedilecektir” şeklindedir.

Ancak ek protokol metninde yer alan ıskontolarla ilgili çalışmalar 30.12.2008 tarihi itibariyle sonuçlandırılamamış ve konu hakkında taraflarca mutabakat sağlanamamıştır.

Ayrıca, Maliye Bakanlığı, 27/07/2008 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti arasında eczanelerden temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak, kurumlarla eczaneler arasında yapılacak sözleşmelere ilişkin Protokol’de yer alan taahhütlerini ve yükümlülüklerini yerine getirmemektedir.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin 30.12.2008 tarihli toplantısında her iki konu da değerlendirilmiş ve toplantıda, (02.01.2009) bugün itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol’ün ve sözleşmelerin 01.02.2009 tarihi itibariyle feshedilmesine, aynı tarih itibari ile hükümsüz kalarak yürürlükten kalkmasına, bu kararın Sosyal Güvenlik Kurumu’na ihtaren bildirilmesine,

Türk Eczacıları Birliği ile Maliye Bakanlığı arasında imzalanarak yürürlüğe giren, Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti arasında eczanelerden temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak, kurumlarla eczaneler arasında yapılacak sözleşmelere ilişkin Protokol’ün ve sözleşmelerinde, 01.02.2009 tarihi itibariyle feshedilmesine, aynı tarih itibari ile hükümsüz kalarak yürürlükten kalkmasına ve bu kararın Maliye Bakanlığı’na ihtaren bildirilmesine karar verilmiştir.

Alınan her iki karara dayanılarak, bugün, noter aracılığıyla anılan fesih işlemleri yapılmış; konu Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve Maliye Bakanlığı’na bildirilmiştir.

Bu iki işlemin ardından, bugün (2 Ocak 2009) saat:11’de Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak tarafından yapılan basın açıklaması ile yaşanan sıkıntılar tekrar aktarılarak, sorunların çözümü noktasında herhangi bir adım atılmaması nedeniyle, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye Bakanlığı ile aramızdaki sözleşmelerin 01.02.2009 tarihi itibariyle feshedildiği ve ilgili kurumlara noter aracılığıyla ihtarname gönderildiği basına ve kamuoyuna açıklandı.

Bu durumda; kurumlarla sözleşmeli 24.000 üyemiz tarafından, Ocak ayı süresince protokollere uygun olarak ilaç eczacılık hizmeti sürdürülmeye devam edecek; ancak 01.02.2009 tarihi itibariyle SGK kapsamındaki kişile