Duyuru Tarihi: 23.9.2010

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

23 Eylül 2010 tarih, 27708 sayılı Resmi Gazete’de “Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlamıştır.

Özel hastanelerde 49 yataktan sonra eczane açılması şartıyla ilgili madde, Birliğimiz tarafından yapılan başvurular sonucunda, yayımlanan yönetmelik değişikliğinin 7. maddesi ile  “Özel hastanelerde, 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 13/10/1992 tarihli ve 21374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca, bir eczacı sorumluluğunda ruhsatlandırılmış eczane bulunması zorunludur.” şeklinde düzenlenmiştir.

Söz konusu yönetmelik değişikliği ile özel hastanelerde yatak sayısına bakılmaksızın eczane ve eczacı bulundurulması zorunluluğu getirilerek hem halk sağlığı hem de eczacı istihdamı açısından önemli bir kazanım sağlanmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz.Özgür ÖZEL

Genel Sekreter


Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayın