Duyuru Tarihi: 26.6.2009

 

Bilindiği gibi 15.06.2009 tarihi itibariyle özel poliklinikler ile Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü (devredilen) arasında yapılmış olan sözleşmeler feshedilmişti.

Bu tarih itibariyle provizyon sisteminde yapılan düzenleme sonucu SGK kapsamındaki kişiler ile birlikte özel poliklinikler ile sözleşmesi devam eden konsolide bütçeye bağlı kurum ve kuruluşlarda görevli 657 sayılı kanuna tabi memurlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için düzenlenen reçetelerin de sisteme girişi yapılamamaktaydı.

Söz konusu sözleşme feshi Maliye’ye bağlı kurumları etkilemediğinden, Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan başvuru sonucu provizyon sisteminde düzenleme yapılmış ve  657 sayılı kanuna tabi memurlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için özel polikliniklerden düzenlenen reçetelerin girişine izin verilmiştir.

Tüm üyelerimize duyurulur.