Duyuru Tarihi: 23.5.2014

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Medula Provizyon Sistemi’nde 22.05.2014 tarihinde “Özel Sağlık Hizmeti Sunucularınca Resmi Tatil Günlerinde Düzenlenen Reçeteler Hakkında” konulu bir duyuru yayımlanmış olup, duyuruda;

“Bilindiği üzere 01/04/2014 tarihi itibarıyla Pazar günleri ile diğer resmi tatil günlerinde 4400 branş kodlu acil branş, hemodiyaliz ve onkolojik tedavi dışında provizyon (ilk takip numarası) verilememektedir. Ancak Kurumumuza intikal ettirilen başvurulardan resmi tatil günlerinde yazılan manuel reçetelerin karşılanıp karşılanmayacağı konusunda tereddütlerin yaşandığı anlaşılmıştır. Belirtilen günlerde manuel olarak düzenlenmiş reçetelerin Kurumumuzla sözleşmeli eczaneler tarafından kontrol edilerek yalnızca acil branş, hemodiyaliz ve onkolojik tedavi reçetelerinin karşılanması, diğer branşlarca yazılan reçetelerin karşılanmaması gerekmektedir.” denilmektedir. 

Bilindiği üzere sözleşmeli eczaneler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki kişilere ilaç temini “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol”ün 3.1.maddesine göre yapılmaktadır. 

3.1. Eczane tarafından SUT’un "Sağlık Hizmeti Sunucuları"' başlıklı bölümünde tanımlanan sağlık hizmeti sunucularından: Birinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşları (Toplum sağlığı merkezlerinden görevli olarak aile sağlığı merkezlerine görevlendirilen hekimlerin reçeteleri dahil), İkinci Basamak Resmi Sağlık Kurumları, Üçüncü Basamak Resmi Sağlık Kurumları ve sözleşmeli İkinci Basamak Özel Sağlık Kurumları tarafından düzenlenen reçetelerin yanı sıra sözleşmeli diyaliz merkezleri,sözleşmeli tanı tedavi merkezleri, kurum hekimleri ve işyeri hekimleri (yalnızca ilgili işyerinde çalışanlara) tarafından düzenlenen reçeteler sözleşmeli eczaneler tarafından bu protokol ve bu protokolün imzalandığı tarihteki SUT hükümleri çerçevesinde karşılanır.

Ancak SUT hükümlerine göre, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan diş tedavileri ve bu tedavilere ait ilaç bedelleri hasta tarafından ödendikten sonra Kurumdan talep edilecektir. Bu nedenle, söz konusu ilaçlara ait bedeller eczane tarafından Kuruma fatura edilmeyecektir.

Eczacının ilaç vermesi ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin SUT’ta değişiklik yapılması halinde görüş birliği sağlanır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan duyuruda bahsedilen özel sağlık kurum/kuruluşlarında düzenlenen manuel reçetelerin karşılanmaması gibi bir durum Protokolde ve Sağlık Uygulama Tebliğinde yer almamaktadır. 

Buna istinaden ilgili duyuruda belirtilen uygulamanın ve bu şekilde karşılanmış reçetelerin kesintiye uğratılması gibi bir durumun uygun olmadığı konusunda Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapılmış olup, yazı ekte yer almaktadır.

Tüm meslektaşlarımızın dikkatine sunulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ

Kurum'a giden yazı için tıklayınız.