Duyuru Tarihi: 12.1.2015

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi: 22.10.2014 tarihli ve 3930 sayılı bölge eczacı odası yazımız.
İlgi’de kayıtlı yazımıza istinaden Bölge Eczacı Odaları tarafından Birliğimize gönderilen Piramit Satış Sistemiyle faaliyet gösteren kişi ve firmaların isim ve bilgileri ile sağlık beyanıyla satış yaptıklarına dair belgeler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na gönderilmiş olup, ilgililer hakkında işlem yapılması talep edilmişti.


Yazılarımıza cevaben Sağlık Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı’ndan gelen 26.12.2014 tarihli ve 55753567 sayılı yazıda konuyu mahallen incelenmesi amacıyla Tokat, Mersin, Uşak ve Konya Valiliklerine gönderildiği; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nden gelen 25.12.2014 tarihli ve 404.05 sayılı yazıda şikayet konusu firmanın ilgili Bakanlıkça 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında hazırlanacak denetim programında değerlendirilmek üzere kaydedildiği belirtilmektedir.


Kurum yazıları ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter


Kurum yazıları için tıklayınız.