Duyuru Tarihi: 13.4.2010

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 24.02.2010 tarih, 37.A.00854 sayılı yazımız

Tedavi ve sağlık yardımları 15.01.2010 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan kişiler kapsamında Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri de yer almaktadır.

15.01.2010 tarihi öncesinde, Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden katılım payı alınmadığı halde, Sosyal Güvenlik Kurumu provizyon sisteminde bu kişiler için ilaç ve muayene katılım paylı işlem yapıldığının görülmesi üzerine, Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde girişimlerde bulunularak, provizyon sisteminde gerekli düzenlemenin yapılması talep edilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, 18.02.2010 tarih ve B.13.2.SGK.0.11.01.04/1500911 sayılı yazısı ile, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğrenim Kanununa göre öğrenim görmekte olan öğrencilerin 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi gereğince genel sağlık sigortalısı sayıldığı dikkate alınarak, Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği gereğince, sözü edilen kişilerden ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı alınmamasının gerektiğini belirterek, ilgililerin katılım payından muaf tutulmalarını sağlayacak şekilde Kurum bilgi işlem sisteminde düzenlemenin yapılmakta olduğunu bildirmiş; konu, ilgide kayıtlı yazımız ile Bölge Eczacı Odalarına duyurulmuştur.

Medula Eczane Provizyon Sisteminde polis akademisi öğrencileri ile ilgili olarak gerekli düzenleme tamamlanarak, bu öğrenciler için reçete ekranında hasta türünün “Polis Akademisi Öğrencisi” olarak seçilmesi gerektiği, sistemde bugün (13.04.2010) yayımlanan

“Konu : POLİS AKADEMİSİ ÖĞRENCİSİ

Açıklama : SUT'UN 3.2.5 MADDESİNİN 5. FIKRASINA GÖRE POLİS AKADEMİSİ İLE FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDA EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HESABINA OKUYAN ÖĞRENCİLER İÇİN REÇETE EKRANINDA      HASTA TÜRÜ= "POLİS AKADEMİSİ ÖĞRENCİSİ" SEÇİLEREK REÇETE GİRİŞİ YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.” mesajı ile duyurulmuştur.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,


Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter