Duyuru Tarihi: 31.7.2008


Değerli Üyelerimiz,

Bilindiği gibi, 2008 yılı Kamu İlaç Alım Protokolü 1 Temmuz 2008 tarihinden geçerli olmak üzere, 9 Temmuz 2008 tarihinde SGK ve TEB arasında imzalanmıştı.

Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan Protokol’ün görüşmeleri sürecinde;

İlaç sanayinin yapması gereken kamu kurum ıskontolarının 2004 yılından beri imzalanan protokole göre eczanelerde yarattığı %3’lük haksız kaybın giderilmesi,

Eczane ıskontolarının özellikle yaşam savaşı veren, düşük gelir grubundaki eczacılar için iyileştirilmesi taleplerimiz,

30 Haziran 2008 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Maliye Bakanı ve Sağlık Bakanı ile TEB Merkez Heyeti’nin yaptığı görüşme sonrasında, anılan bakanlar ve TEB Başkanı arasında imzalanan mutabakat metni ile, 01.07.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

-         Kamu kurum ıskontolarının ilaç sanayi tarafından YTL bazında eczacıya aktarılması, eczacının da aldığı YTL tutarında ıskontoyu kuruma uygulaması,

-         Eczacı tarafından uygulanacak indirim oranlarının, kademeli uygulamaya devam edilmek suretiyle; 2007 Yılı satış hasılatı

350.000 YTL’ye kadar olan eczaneler tarafından %1,

350.000 YTL ile 600.000 YTL arasında olan eczaneler tarafından %2;

600.000 YTL ile 900.000 YTL arasında olan eczaneler tarafından %3;

900.000 YTL üzerinde olan eczaneler tarafından %4 olarak

uygulanmasına karar verilmesi suretiyle çözümlenmişti.

Bu hükümler, Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan ve 01.07.2008 tarihinde yürürlüğe giren 2008 Yılı Eczane Protokolünde de yer almasına karşılık, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bugüne kadar yürürlüğe konulmamıştır. Protokolün yürürlük tarihi olan 01.07.2008 tarihinden bu yana TEB Merkez Heyeti tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ile defalarca yapılan görüşmelerde, 3 Bakan imzası ile bağıtlanan uygulamanın hayata geçirilebilmesinin mümkün olmadığı ifade edilmiştir.

TEB Merkez Heyeti, 29 Temmuz 2008 Salı günü (dün), 51 Eczacı Odası Başkanını olağanüstü toplantıya çağırarak durum değerlendirmesi yapmıştır. Aynı gün TEB Merkez Heyeti ve Eczacı Odası Başkanlarından oluşan bir heyet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nı ziyaret etmiş; Sayın Bakan görüşmede, 3 Bakan’ın imzası bulunan mutabakat metninin hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını açık bir şekilde ifade etmiştir.

Diğer yandan, Sosyal Güvenlik Kurumu Bölge Müdürlüklerinin meslektaşlarımız tarafından götürülen sözleşmeleri teslim almadıkları tespit edilmiştir. 2008 yılı Protokolü’nün (7.10) maddesine göre, yeni sözleşmeler, 31 Temmuz 2008 mesai bitimine kadar teslim edilmediği takdirde, mevcut sözleşmeler feshedilecektir. Yine aynı Protokol’ün ilgili maddesine göre yenisi yapılana kadar, 01.07.2008 tarihinde yürürlüğe giren 2008 SGK Protokolü geçerli olacağından, 01 Ağustos 2008 tarihinden itibaren bir sözleşmesizlik dönemi başlamış olacaktır.

Varılan noktada, eki