Duyuru Tarihi: 27.11.2008

 


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, 11.11.2008 tarihinde, Ankara 6.Noterliği kanalıyla Birliğimize “01.07.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 09.07.2008 tarihinde imzalanan 2008 Yılı “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol”ünde bazı reçetelerin dönüşümlü olarak karşılanmasını düzenleyen (3.7) numaralı maddenin söz konusu Protokolden çıkarıldığına dair ihtar”ın Tebliğinden sonra;

Meslektaşlarımız tarafından odalarımıza ve Birliğimize, söz konusu reçetelerin onaysız ödenip ödenmeyeceği ve tevzi sistemi kurulmuş bölgelerde, bu sistemin devam edip etmeyeceği hususu sorulmaktadır. 

Birliğimiz tarafından, Kurumun, bildirdiği ihtar metninin hukuken geçerliliğinin bulunmadığı değerlendirilmiş olup, 15.11.2008 tarihinde, 2008 Yılı Protokolünün 3.7 maddesinin tek taraflı olarak protokolden çıkarılması işleminin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI VE İPTALİ için Danıştay Başkanlığı’na başvuruda bulunulmuştur.

Bu itibarla, tevzii sistemi kurulmuş Bölge Eczacı Odaları tarafından, reçetelerin sıralı dağıtımının sürdürülmesi ve reçetelerin “Oda Onayı” alındıktan sonra Kuruma fatura edilmesi gerekmektedir. Zira, hukuki bir dayanağı mevcut olmayan söz konusu işlemin iptalinin ardından, Kurumla aramızdaki mevcut protokolün 3.3. Reçete İadesi başlıklı bölümünde geçen iade gerekçeleri arasında, 3.7 maddesinin yer almaması nedeniyle, onaysız bir şekilde Kuruma teslim edilen reçetelerin iadesi de mümkün olmayacak ve bu tip reçetelerle ilgili yüksek tutarlarda kesintiler yaşanabilecektir.

Bu tip bir mağduriyetin yaşanmaması için, Bölge Eczacı Odası tarafından uygulanan reçete tevzii sistemlerinin ve Oda onayı işlemlerinin aynen sürdürülmesi ve konuyla ilgili olarak üyelerinizin bilgilendirilmesi  hususunda gereken özenin gösterilmesi önemle rica olunur.

Saygılarımla,


Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter