Duyuru Tarihi: 4.5.2009

 

Birliğimize ulaşan bilgilere göre; son günlerde, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmaksızın, birbirleriyle hiçbir şekilde eşdeğer olmayan bazı ilaçların Provizyon Sisteminde eşdeğer ilaçmış gibi değerlendirildiği tespit edilmiştir.

Örneğin:

1.SİNGULAİR TABLET (montelukast sodyum)………..ile…….

- MİFLONİDE İNH. KAPSÜL (budesonid)
- PULMİCORT NEBUL. (budesonid)
- PULMİCORT İNHALER (budesonid)
- FLİXOTİDE NEBUL. (flutikazon propiyonat)
- FLİXOTİDE İNHALER (flutikazon propiyonat)
- SERETİDE DİSCUS (salmeterol ksinafoat + flutikazon propiyonat)
- FLİXONASE NASAL SPREY (flutikazon propiyonat)
- DALMAN SPREY (flutikazon propiyonat)
- SEREVENT İNHALER (salmeterol ksinafoat)
- SEREVENT DİSCUS (salmeterol ksinafoat)


2.STATİN GRUBU (atorvastatin, fluvastatin,simvastatin)…….ile……

EZETİMİB içeren müstahzarlar (Örneğin; CRESTOR ile EZETROL)

Provizyon sisteminde aynı eşdeğer bandında görünmedikleri halde, hastanın elinde bu ilaçlardan herhangi biri varsa, “eşdeğer süresi dolmamıştır” uyarısı ile muadil gibi gösterip, diğerini ödememektedir.

SUT hükümlerine aykırı olan, eşdeğer tanımlamasına uymayan ve hastalarımızın tedavilerini aksatan bu uygulama, hiçbir resmi açıklama yapılmadan SGK Provizyon Sistemi vasıtasıyla hayata geçirilmiş ve bu durum meslektaşlarımız arasında ciddi tereddütlere yol açmıştır. Türk Eczacıları Birliği olarak; kendi aralarında aynı tedavi grubunda yer alan müstahzarların (Solunum sistemi ilaçları, Lipid düşürücü ilaçlar gibi), eşdeğer ilaç gibi kabul edilerek yapılan bu sınıflandırmanın tedavi protokollerini yanlış yönlendireceği ve bilimsel olarak kabul edilemez olduğu kanaatindeyiz.

Sağlık sisteminin tüm halkalarını olumsuz yönde etkileyecek bu uygulama hakkında, gerekli önlemlerin alınabilmesi amacıyla Türk Tabipleri Birliği, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlıklarından bilimsel görüş ve önerileri istenmiş ayrıca Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne de gerekli başvurularımız yapılmıştır.

Konu hakkındaki tüm gelişmeler web sayfamız aracılığıyla üyelerimize duyurulacaktır.