Duyuru Tarihi: 15.4.2010

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
   
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevkedilmek üzere imzaya açılan Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı'nın, RTÜK’ün resmi internet sayfasında yayımlanmış olan tam metninin incelenmesi sonucunda, Taslağın “Belirli ürünlerin ticari iletişimi” başlıklı 12 nci maddesinin (2), (3) ve (4) üncü bendlerinin,


(2) Reçeteye tabi ilaç ve tedaviler hakkında ticari iletişim yapılamaz


(3) Reçeteye tâbi olmayan ilaç ve tedavilerin reklâmları dürüst, gerçeği yansıtan ve doğrulanması mümkün unsurlardan oluşur.


(4) İlaçlar ve tıbbi tedavi için tele alışverişe izin verilemez.

şeklinde düzenlenmiş olduğu görülmüştür.


Kanun taslağında yapılması düşünülen düzenleme, “reçetesiz ilaçların topluma yönelik tanıtımının önünü açma girişimi” olup, ilacın bir ticari meta haline getirilmesi ve reklamının yapılabilmesi için uzun süredir devam eden çalışmalar kapsamında atılmış en tehlikeli ve somut adım olarak değerlendirilmektedir.

Bu konuda daha önce yapılmış olan girişimler, yasal alandaki haklı mücadelemiz ve yargı mercileri nezdindeki girişimlerimiz ile son olarak 26.08.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliği’nin reçetesiz ilaç reklamının yapılabileceğine ilişkin hükmü olmak üzere, 1996, 2003 ve 2009 senelerinde üç kez durdurulmuştur. Ancak, atılan bu son adım, halk sağlığının korunmasını öncelikli hedefi olarak belirleyen Birliğimizin bu konudaki hukuk mücadelesini sekteye uğratmaya yönelik olarak, yargıya başvurulması sınırlı ve sıkı şekil şartlarına bağlı olan “kanun hükmü düzenlemesi” olarak gündeme getirilmektedir.  

Konu hakkında tüm milletvekilleri, ilgili Bakanlıklar ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdinde gerekli girişimler başlatılmış olup, yasa taslağında yapılmış olan bu düzenlemenin çok ivedi olarak geri çekilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Birliğimiz tarafından bugün bir basın açıklaması yapılarak, söz konusu düzenlemenin, mevcut yasa ve yönetmeliklere aykırı olduğu ve halk sağlığı açısından çok büyük bir tehdit oluşturduğu vurgulanmıştır. Bu noktada, eczacı odalarımızın da bölgelerinde basın açıklamaları düzenlemeleri ve bölgelerindeki milletvekillerini ve kamuoyunu bilgilendirmeleri çok büyük önem taşımaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter


RTÜK Başkanlığı'na Gönderilen yazı için tıklayınız