Duyuru Tarihi: 25.9.2008

 

Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik  Kurumu web sayfasında 12.09.2008 tarihinde yayımlanan duyuru ile 01.09.2008 tarihinden itibaren provizyon sistemine kaydedilen reçetelerin,  düzelt-kaydet butonu kullanılarak düzeltilmeleri ve provizyon sisteminden yeni tutarları gösterir reçete arkası çıktısının da yenilenmesi gerektiği bildirilmiş,

Bunun üzerine Birliğimiz tarafından, konuyla ilgili olarak Kurumla yapılan sözlü görüşmelerde, reçete arkası çıktısının istenmemesiyle ilgili taleplerimiz iletilmiş ve Kurum tarafından kabul edilmiştir. Ayrıca, buna dair resmi yazının da Birliğimize gönderileceği belirtilmiş ve Birliğimiz web sayfası üzerinden, bu durumda olan reçeteler için yeniden reçete arkası çıktısı alınmasına gerek olmadığı bildirilmişti.

Ancak konuyla ilgili olarak Birliğimiz tarafından ikinci bir duyuru yapılmaması, reçete arkası çıktısının istenmeyeceğine dair resmi yazının Birliğimize ulaşmadığı izlenimini doğurmuş ve  bu durum, bazı meslektaşlarımızın, reçete arkası çıktısının yenilenip yenilenmemesiyle ilgili tereddüt yaşamasına neden olmuştur.

Önceki duyurumuzda da belirtildiği şekilde, meslektaşlarımız tarafından hiçbir suretle reçete arkası çıktısının yenilenmesi gerekmemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, “meslektaşlarımızın faturalandırma dönemi sonucunda almış oldukları icmal listelerinde yazan doğru fiyatların esas alınması suretiyle reçete arkası çıktılarının yenilenmesi zorunluluğunun kaldırılmasının uygun görüldüğü”ne dair resmi yazı Birliğimiz kayıtlarında mevcut olup, konuyla ilgili olarak herhangi bir tereddüt yaşanmasına neden olacak bir durum söz konusu değildir.

Tüm üyelerimize duyurulur.