Duyuru Tarihi: 8.8.2008

 

Türk Eczacıları Birliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 09.07.2008 tarihinde imzalanarak 01.07.2008 tarihinde yürürlüğe giren 2008 Yılı Protokolü ve Ekleri gereği, 01.07.2008 tarihinden itibaren eczacılar tarafından kuruma uygulanacak olan ıskonto oranları %1, 2, 3, 4 olarak düzenlenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Yazılım Geliştirme ve Sistem Daire Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemeler sonucunda, 07.08.2008 tarihi itibariyle, 01.07.2008 tarihi ve sonrasında düzenlenmiş olan reçetelerin, sisteme yeni ıskonto oranlarıyla yeniden girişi için, sistemden tek tek reçete çağırılarak düzeltme yapılacağı Kurumun Sistem Mesajı ile duyurulmuştur.

01.07.2008 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ıskonto oranlarının provizyon sistemine aktarımı için yöntem belirlenmesi konusunda yapılan çok sayıda görüşmede, Birliğimiz tarafından Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu Yazılım Geliştirme ve Sistem Daire Başkanlığı yetkililerine,değişikliklerin ana bilgisayar tarafından toplu halde yapılması, fatura altında ıskonto değişikliği yapılması; sistem tarafından fark faturası oluşturulması, Birliğimiz tarafından hazırlanacak ve web sitemizde çalışacak fark faturası hesaplama programın vereceği çıktıya göre üyelerimizce Ek fatura düzenlenmesi   gibi yöntemler önerilmiş ve bu yöntemlerden birinin uygulanması konusunda ısrarcı olunmuştur. Ancak, Kurum yetkilileri tarafından, Kurumun Sayıştay denetimine tabi olması, yeni ıskonto oranları ile yapılacak hesaplamalarda, reçete sahibi tarafından ödenecek katılım paylarına ait tutarların da değişecek olması gerekçe gösterilmiş; fatura altında değişiklik yapılmasının ilerleyen dönemlerdeki denetimlerde gerek Kurum gerekse üyelerimiz açısından sorun yaratabileceğine dikkat çekilerek reçetelerin sistemden tek tek çağırılarak düzeltilmesi yönteminin uygulanacağı belirtilmiştir. Ayrıca, sayıları daha az olmakla birlikte, Kuruma 01.07.2008 tarihi itibariyle yapacağı ıskonto oranı, 01.07.2008 öncesi dönemdekine göre daha yüksek olan eczacılarımızın bulunması nedeniyle reçetelerin çağırılarak yeniden kaydedilmesi yönteminde ısrarcı olunmuştur.

Konuyla ilgili olarak, Kurum tarafından reçete düzeltme uygulamasının başlatıldığı 07.08.2008 günü, akşam saatlerine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü nezdindeki girişimlerimiz aralıksız devam etmiş ancak, uygulanacak yöntemin değiştirilmesi mümkün olmamıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Yazılım Geliştirme ve Sistem Daire Başkanlığı tarafından, reçete düzeltme uygulamaları anlık olarak takip edilmekte olup, sistemdeki aksaklıklara  müdahale edildiği bildirilmektedir.

 

Oluşabilecek sorunların kuruma hızla iletilmesi için  üyelerimizin teb@teb.org.tr adresine “Reçete Düzeltme Uygulamaları” konu başlığı ile, reçete işlem numarasını ve diğer reçete bilgilerini içeren ve yaşanan sorunu bildiren bir mail göndermesi halinde konu Birliğimiz tarafından Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu Yazılım Geliştirme ve Sistem Daire Başkanlığı aktarılarak çözümlenmesi sağlanacaktır.