Duyuru Tarihi: 8.12.2007

 

             BÖLGE ECZACI ODASI

            YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

            Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, www.sgk.gov.tr adresinde yayımlanan 07.12.2007 tarihli duyurular ile;

 

1)      Reçete Yazma Yetkisi Olan Sözleşmesiz Sağlık Tesisleri Listesi yayımlanmıştır. Listede TSK Sağlık tesisleri ile medikososyal kuruluşları yer almaktadır. Listede yer alan sağlık tesislerince düzenlenmiş reçetelerin Kurum Provizyon Sistemine kayıt edilmesi sırasında, ekli listede sağlık tesisine karşılık gelen kod numarasının kullanılması gerekmektedir.

2)      Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair 12.06.2007 tarih 2007/12325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi gereği oluşturulacak “Geri Ödeme Komisyonu”nun çalışma usul ve esaslarını belirleyen Yönergenin 7.Maddesi gereği, Sağlık uygulama tebliği (SUT) eki Ek-2/D Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılan düzenlemeler yayımlanmıştır. Listede yapılan düzenlemeler, 10.12.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

 

Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

 

     &