Duyuru Tarihi: 29.5.2013

 

Son günlerde kamuoyunda sıkça yer aldığı üzere, “reçetesiz ilaç satışı” ve “ertesi gün ilaçları” konusunda çeşitli tartışmalar yaşanmakta, gerek eczacı kamuoyu, gerek halkımız bu tartışmaları izlerken tedirginlik yaşamaktadırlar.


Öncelikle şunu ifade etmeliyiz ki; Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti olarak, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde, bahsi geçen konuyla ilgili düşüncelerimizi ileterek kendilerinin de fikirlerini almış bulunmaktayız. Şöyle ki; geçtiğimiz mart ayı içerisinde illere gönderilen iki farklı genelge ile yazı içerisinde geçen ilaçlarla ilgili düzenleme olduğu, bu yazılar dışında kalan ve kamuoyuna yansıdığı gibi “ertesi gün ilacı” ve diğer ilaçlarla ilgili herhangi bir uyarının yapılmadığı belirtilmiştir. Söz konusu her iki genelgenin de “eczacılarımızın zaten uyguladıkları bir içeriğin hatırlatılması” olduğu da ayrıca tarafımıza belirtildi.
 

Tüm bunların ışığında, her iki genelge muhteviyatındaki bilgilerin meslektaşlarımızca dikkate alınması gerekmektedir. Eczacılarımızın nakit satışlarını mutlak suretle İTS’ye bildirmeleri büyük önem taşımaktadır. Kurum tarafından, Birliğimize şu ana kadar tüm ilaçlarla ilgili olarak iletilen herhangi bir genelge yoktur. Bugün itibariyle; dünden farklı bir uygulama olmadığı gibi, şu an tedirginliğe neden olacak bir durum da söz konusu değildir.
 

Tüm eczacı kamuoyumuzun dikkat ve bilgisine sunarız.
 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ