Duyuru Tarihi: 7.1.2011


Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Tasarısı’nın bazı maddeleri bugün (06.01.11) TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmiştir.

Bilindiği gibi söz konusu Kanunun “belirli ürünlerin ticari iletişimi” başlıklı 11 inci maddesi, reçeteye tabi olmayan ilaçların belirli ilkeler çerçevesinde de olsa, reklamının yapılabileceği yönünde bir düzenleme içermektedir. Hali hazırda yürürlükte olan 3984 Sayılı Kanun’da da aynı düzenleme bulunmaktayken, yeni Kanun Tasarısında, halk sağlığını tehdit eden bu maddenin kaldırılması için Birliğimiz uzun süredir yoğun çalışmalar sürdürmektedir.

Bu kapsamda 2010 yılının Şubat ayından itibaren, Merkez Heyetimiz sayısız görüşme gerçekleştirmiş ve tasarının onaylanmasının olası tehlikeli sonuçları konusunda tüm komisyon üyelerine, detaylı bilgi içeren raporlar sunulmuştur. Bu çerçevede; ilk olarak RTÜK ve Sağlık Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunulmuş; ardından tasarının görüşüldüğü Alt Komisyon Başkanı ve tüm üyeleri, Anayasa Komisyonu’nun tüm üyeleri, RTÜK Başkanı, Mecliste grubu bulunan partilerin Grup Başkan Vekilleri ve tüm eczacı milletvekilleri ile görüşülmüştür.

Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ ile 3, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ömer Dinçer ile de bir kere görüşme yapılarak kanun tasarısının içeriği ile ilgili olarak Birliğimizin talepleri iletilmiştir. Tüm bunlara rağmen Tasarının, Komisyonlarda onaylanarak Meclis Genel Kurulu’na gönderilmesinden sonra da, Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç, özel olarak bu konuya ilişkin ziyaret edilmiş ve kendisine de hazırlanmış olan rapor sunulmuştur.

Son olarak Tasarının, bugün Meclis gündemine alınacağı bilgisi dahilinde, TEB Merkez Heyeti tarafından, kanuna ilişkin değişiklik önergesi taslağı bir çok milletvekiline sunulmuş ve Meclis’te çeşitli görüşmeler gerçekleştirilmiştir. (Önerge taslak çalışması Ek 1’dedir)

Değişiklik önergesinin Meclis gündemine alınması yönünde iktidar partisine mensup eczacı milletvekillerinden herhangi bir destek alınamadığı için, önergenin muhalefet partisi milletvekilleri tarafından Meclis gündemine getirilmesi için girişimlerde bulunulmuştur. Sonuç olarak muhalefet partisi milletvekilleri tarafından sunulan önerge ile konu Meclis gündemine taşınmıştır. Hükümetin görüşünün istendiği kısımda ise Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç; Türk Eczacıları Birliği’nin ve eczacıların tasarının ilgili maddesinin değiştirilmesi için uzun süredir mücadele ettiklerini ancak AB müktesebatı gereğince tasarının değiştirilmeden onaylanması gerektiğini belirtmişlerdir. (Söz konusu Meclis görüşmelerine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.)

Sonuç olarak uzun süredir sürdürdüğümüz tüm çalışmalara rağmen, Tasarı’nın ilgili maddesi değiştirilmeden Meclis tarafından onaylanmıştır. Orta ve uzun vadede oldukça ciddi sağlık sorunlarına neden olacak söz konusu düzenlemenin durdurulması için, bizler siyasi ve bir bütün olarak parlamento iradesinin devreye gireceğine inanıyorduk. Ancak bu durumda bizler için tek seçenek, son onay merci olan Sayın Cumhurbaşkanına ilgili düzenlemeye ilişkin endişelerimizi arz etmek, buna rağmen kanunun değiştirilmeden Resmi Gazete’de yayımlanması durumunda, konunun Anayasa Mahkemesi’ne taşınması i