Duyuru Tarihi: 3.2.2014

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 26.12.2013 tarihli ve 138327 sayılı yazı ile,

Bakanlık tarafından sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup yazılması uygulamasına karar verildiğinin önceden bildirildiği;

Bu doğrultuda ;

“Kapesitabin” etkin maddesini içeren ilaçların kullanımına bağlı olarak bazı vakalarda ölümle sonuçlanan Stevens-Johnson Sendromu (SJS) ve Toksik Epidermal Nekroliz (TEN) gibi ciddi deri reaksiyonları gözlenmesi;

“Tasigna” ile tedavi edilen hastalarda ateroskleroz ile ilişkili hastalıkların raporlanması;

“Rituksimab, Ofatumumab” etkin maddesini içeren ilaçların kullanımına bağlı gözlenen hepatit B virüs (HBV) enfeksiyon reaktivasyonu riski hakkında Kurumca onaylanan doktor bilgilendirme mektuplarının resmi internet sayfamız üzerinden duyurulmasının talep edildiği belirtilmektedir.

Söz konusu Bakanlık yazısı ve doktor bilgilendirme mektupları ekte yer almakta olup bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Bakanlık yazısı için tıklayınız.