Duyuru Tarihi: 25.2.2008

 


Sağlık Bakanlığı tarafından, Bakanlığın İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü web sayfasında
www.iegm.gov.tr, 20.02.2008 tarihinde, Sağlık Bakanlığı Fiyat Değerlendirme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge yayımlanmıştır.

Fiyat Değerlendirme Komisyonunun kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma düzenine ilişkin esaslar ve devredilen görevlerle ilgili hususları belirlemek amacıyla, 22.09.2007 tarih 26651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Tebliğe dayanılarak hazırlanan Yönerge, Sağlık Bakanı Sayın Prof.Dr.Recep Akdağ’ın 20.02.2008 tarihli onayı ile yürürlüğe girmiştir.

 
EK 1 - bakan_onay.pdf
EK 2 - fiyat_yonerge.pdf