Duyuru Tarihi: 21.4.2010

 

Bilindiği gibi, 01.01.2010 tarihinde yürürlüğe giren İlaç Takip Sistemi’nde ortaya çıkan aksaklıklar ve sistemin hayata geçmesine bağlı olarak yaşanan sorunlar nedeniyle Birliğimiz tarafından yapılan erteleme talebi ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünce 02.03.2010 tarih 2010/12 sayılı Genelge yayımlanmış ve Genelge ile uygulamanın eczaneler açısından başlangıç tarihi 16.05.2010’a ertelenmiştir.

Sağlık Bakanlığı tarafından 02/03/2010 tarihinde yayımlanan 2010/12 sayılı “Karekodlu Ürün İşlemleri” konulu Genelge ile, ürünlerin çeşitli şekillerde ambalajlanmış olması sebebiyle karekodlu ilaçların İlaç Takip Sisteminden onay alınarak ödenmesi süreci yeniden belirlenmiştir.

Anılan Genelgeye göre;
 
1. Üretici ve ithalatçılar tarafından ürünler sadece karekodlu olarak üretilecek, üretilen veya ithal edilen ürünler piyasaya verilmeden önce sisteme mutlaka bildirilecektir.

2. Bu Genelgenin yayım tarihinden itibaren ürünlere kupür ve benzeri ödemeye esas olacak herhangi bir şey eklenmeyecektir.

3. Eczacılar, 16.05.2010 tarihine kadar sisteme satışlarını bildirmeksizin tüm ürünlerden karekod ve/veya barkod ve kupürleri kesip reçetelere ekleyerek geri ödeme kurumlarından ödenmesini talep edeceklerdir. Sadece karekodlu üretilmiş ürünlerin karekodlarının kesilmesi yeterli olacak, kupürlü üretilmiş ürünlerin kupür ve barkodları, varsa karekodları birlikte kesilecek ve reçetelere eklenecektir.

4. Karekodsuz üretilmiş veya sisteme bildirilmemiş tüm ürünler 01.06.2010 tarihine kadar kupürleri kesilerek ödenmeye devam edecektir.

5. İlaç Takip Sistemi eczacıların satışlarına 16.05.2010 tarihine kadar kapalı tutulacak ve bu tarih itibariyle sistem eczacıların satış bildirimlerine açılacaktır.

6. 01.06.2010 tarihi itibariyle piyasadaki tüm ürünler karekodlu olarak işlem görmeye başlayacaktır. Bu tarih itibariyle piyasada kalan tüm ürünler firmalar tarafından karekodlanacak, bu işlemler firma sorumluluğunda olarak ecza depoları ve eczanelerde de yapılabilecektir.”

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından 16 Nisan 2010 tarih  2010/24 Sayılı Genelge yayımlanarak, ürünlerin, uygulamanın başlayacağı 16.05.2010 tarihinde karekodlu ve karekodsuz olarak piyasada bulunacağı söz konusu olduğundan 15 gün geçiş süresi verilerek 01.06.2010 tarihine kadar etiketleme yolu ile bütün ürünlerin karekodlu hale getirilmesinin planlandığı ve aşağıdaki işlem basamaklarının oluşturulduğu bildirilmiştir:

Buna göre;

1. Ecza depoları ve eczane stoklarında bulunan karekodsuz ürünlerin sistemde kullanılabilir hale gelmesi için bu ürünler Geçici bir 2D karekod şekli (G2D) uygulanacaktır.

2. Uygulama güçlüğü ve GMP koşullarının bozulmaması gerektiğinden G2D karekod son kullanma tarihi ile üretim seri no’larını içermeyecektir. G2D halen uygulanmakta olan EAN barkod (13 haneli) ve firma tarafından üretilecek benzersiz seri numarasını içerecektir.
<