Duyuru Tarihi: 11.6.2010

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde 10.06.2010 tarihinde geçici karekodlu ilaçlarla ilgili 2010/39 sayılı Genelge yayımlanmıştır. 

Söz konusu Genelge ile daha önce aynı konuda yayınlanmış olan 2010/12 ve 2010/24 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.