Duyuru Tarihi: 27.4.2010

 

Bilindiği gibi T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 27/01/2005 tarih, 003762 sayılı (Genelge 2005/10) ve 25/07/2006 tarih, 037817 sayılı (Genelge 2006/90) Genelgeler ile Metilfenidat HCl içeren ilaçların bir aylık tedavi için bir kırmızı reçeteye yazılabilecek maksimal dozları ile hekimlerin reçeteleme konusundaki uzmanlık dalları bildirilmişti. 

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü internet sitesinde anılan genelgelere ek olarak 2010/26 sayılı bir Genelge yayımlanmıştır. Bu Genelge ile Uyuşturucu Madde/Müstahzarların Maksimal Doz Çalışma Komisyonunda alınan karar doğrultusunda; Metilfenidat içeren ilaçların maksimal dozları ile hekimlerin reçeteleme konusundaki uzmanlık dallarının yeniden belirlendiği bildirilmektedir. 

Buna göre;

1. Metilfenidat içeren Ritalin 10 mg Tablet ile Concerta 18 mg, 27mg, 36 mg, 54 mg Kontrollü Salım Tabletler sadece çocuk ve ergen psikiyatristleri ve yetişkin psikiyatristleri tarafından reçete edilebilecektir.

2. Ritalin 10 mg Tablet, bir kırmızı reçeteye iki aylık tedavi için en fazla 12 kutu yazılabilecektir.

3. Concerta 18 mg, 27mg, 36 mg, 54 mg Kontrollü Salım Tabletler bir kırmızı reçeteye aynı dozdan iki aylık tedavi için en fazla 2 kutu yazılabilecektir.

4. Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda aynı kırmızı reçeteye en fazla Concerta 18, 27, 36, 54 mg Tabletler 2 kutu ve Ritalin 10 mg tablet 2 kutu beraber yazılabilecektir.<