Duyuru Tarihi: 10.4.2008

 


BÖLGE ECZACI ODASI  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


   Bilindiği üzere, 22.09.2007 tarih ve 26651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ”in 10. maddesine istinaden Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğü’nde kurulmuş olan Fiyat Değerlendirme Komisyonu, 3 ayda bir olağan toplantılarını gerçekleştirmektedir.

   Ancak Dönemsel Avro Değeri’nin 30 gün süreyle %5 ve üzerinde değişiklik göstermesi sebebiyle 04.04.2008 tarihinde toplanmış olan bu komisyonun almış olduğu karar gereğince;

   Komisyonun 21 Mart 2008 tarihli olağan toplantısında, IV Immunoglobülinlerin ve Human Albuminlerin ülkemizde yeterince bulunamaması sebebiyle, bu grup ilaçların yokluğunun hasta sağlığı açısından tehdit edici bir boyut arz etmesinin söz konusu olması ve Reel Avro Döviz satış kurunun, Dönemsel Avro değerine göre yüksek kalması nedeniyle söz konusu kan ürünlerinin piyasada bulundurulmasında sıkıntı yaşandığı, bu sıkıntıların önüne geçilebilmesi amacıyla da adı geçen ürünlerin fiyat listesinde ayrı bir başlık altında toplanması ve bu ürünlere gümrükten giriş gününde T.C. Merkez Bankası Avro satış kuru üzerinden fiyat verilmesi kararının alındığı ancak bu kararla birlikte yaşanabilecek fiyat karmaşasını engellemek üzere her hafta Cuma günü yayınlanan fiyat listesinde adı geçen ürünlerin ayrı bir başlık altında toplanacağı ve 2 haftada bir Cuma günü saat 15.30’da açıklanan T.C. Merkez Bankası Avro satış kurunun kullanılması suretiyle fiyatlarının belirleneceği bu uygulama 04.04.2008 tarihinden itibaren başlatılmıştır.

Söz konusu kararlar ekte gönderilmiş olup, konu hakkında bilgilerinizi rica  ederim.

Saygılarımla,     

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

Eki:1

 
EK 1 - Fiyat_Deg_04_04_08.pdf