Duyuru Tarihi: 9.5.2011

6 Mayıs 2011 tarih ve 27926 sayılı Resmi Gazete’de Çeşitli İlanlar başlıklı bölümde, Sağlık Bakanlığı tarafından Açıktan Atama ilanı (2011 YILI 2.DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN (EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN TABİPLER DAHİL) AÇIKTAN ATAMA KURASI) yayınlanmıştır.

İlan ile, “Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek–1’inci maddesi (4924 sayılı Kanunla eklenen) ile 15/2/2004 tarihli ve 25374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlülüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihtiyaçları için, Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı kadrolarına 25/5/2011 tarihinde kura ile atama yapılacağı bildirilmiş olup, ilanın tam metni ekte yer almaktadır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Açıktan Atama İlanı için tıklayınız        Word