Duyuru Tarihi: 6.8.2008

 

 Bilindiği üzere, 2008 Yılı Eczane Protokolü, Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında, 01.07.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 01.07.2008 tarihinde imzalanmış; protokol ekinde, kamu kurum ıskontoları ve eczacı ıskontoları ile ilgili yeni düzenlemeleri içeren ve 30.06.2008 tarihinde Sağlık Bakanı, Maliye Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Türk Eczacıları Birliği Başkanı tarafından imzalanan Mutabakat Metni yer almıştır.

Protokolün imzalandığı 09.07.2008 tarihinden itibaren yapılan tüm girişimlere karşın,  protokol ve eki mutabakat metni ile belirlenen hükümlerin, Sosyal Güvenlik Kurumu provizyon sistemine aktarılmaması sonucunda; Türk Eczacıları Birliği tarafından, ilgili taraflar ile ısrarlı ve yoğun bir görüşme süreci sürdürülmüştür.

Yoğun görüşme sürecinin sonunda, 04.08.2008 Pazartesi günü (bugün) Sağlık Bakanlığı’nda, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih Acar, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sami Türkoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu Eczacısı Kadir Burkan, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü Mahmut Tokaç ve Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdür Yardımcısı Saim Kerman, Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, TEB Genel Sekreteri Hilmi Şener, TEB Saymanı Özgür Özel, TEB Merkez Heyeti Üyeleri Sait Yücel ve Sabih Tekin Çağlar, TEB Hukuk Danışmanı Gökhan Pekcan’ın  katıldığı nihai bir görüşme yapılmıştır.

Bu görüşmede, Birliğimize, altında 3 Bakanın imzasının bulunduğu mutabakat metni ile belirlenmiş olan esasların iptal edilerek, bunun yerine Kamu Kurum Iskontosu (KKI) uygulamasının 30.06.2008 öncesindeki gibi devam etmesini, eczacı ıskontolarında ise kısmi iyileştirmenin sağlanmasını içeren bir dizi öneri sunulmuş; Türk Eczacıları Birliği adına toplantıya katılan müzakere heyeti tarafından tüm bu öneriler reddedilerek, 01.07.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan protokol ve eki mutabakat metni hükümlerini ortadan kaldıracak herhangi bir uygulamanın tarafımızca kabul edilmesinin mümkün olmadığı net bir şekilde ifade edilmiştir.
Bunun sonucunda, TEB ile SGK arasında imzalanan 2008 Yılı Protokolü HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK,

-         Eczacı ıskontolarının, (01.07.2008 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde) yarından itibaren Kurum provizyon sistemine %1, 2, 3 ve 4 olarak işlenmesine,

-         Kamu kurum ıskontolarının ise, 01.07.2008’den geçerli olmak üzere, ilaç firmaları tarafından depolara, depolar tarafından da eczanelere, PSF üzerinden YTL olarak aktarılmasına,

-         3 ay sonra, 01.10.2008 tarihinden itibaren, KKİ uygulamasının sonlandırılarak sanayinin devlete yapacağı ıskontoların eczane sistemi üzerinden geçmeyeceği bir yöntemin belirlenmesine ve böylece ilaç temininde tek fiyat uygulamasına dönülmesine karar verilmiştir.

Kamu Kurum Iskontolarının aktarımı ile ilgili uygulamanın sanayi tarafından yerine getirilme sorumluluğunun ilaç sanayi temsilcileri tarafından Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna garanti edildiği; aksi durumda, firmalara bu ıskontoyu yaptırmanın ilgili Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumu sorumluluğunda olduğu; bu